برنامه نمایش امروز - جمعه ۱۳ شهريور

محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
فیلمی از : مجید مجیدی
94/06/04
178 دقیقه
تاریخی
سانسها : 11:30 | 15:00 | 18:30 | 22:00 |
دوران عاشقی
دوران عاشقی
فیلمی از : علیرضا رییسیان
94/05/07
98 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 11:00 | 13:00 | 22:30 |
اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند
اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند
فیلمی از :
94/05/15
اجتماعی
سانسها : 17:00 |
یحیی سکوت نکرد
یحیی سکوت نکرد
فیلمی از : کاوه ابراهیم پور
94/05/01
85 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 21:00 |
اعترافات ذهن خطرناک من
اعترافات ذهن خطرناک من
فیلمی از : هومن سیدی
94/03/16
سانسها : 15:00 |
اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
فیلمی از : شهرام مکری
94/03/16
90 دقیقه
سانسها :
گس
گس
فیلمی از : کیارش اسدی زاده
94/03/16
90 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 19:00 |
316
316
فیلمی از : پیمان حقانی
94/03/16
75 دقیقه
هنر و تجربه
سانسها :