برنامه نمایش امروز - سه شنبه ۱۱ شهريور

شما میتوانید تا 1 ساعت قبل از شروع فیلم بصورت آنلاین بلیط آنرا خریداری نمایید.
شهر موشها 2
شهر موشها 2
فیلمی از : مرضیه برومند
93/06/05
1 ساعت و 30 دقیقه
کودک
سانسها : 10:00 | 12:00 | 18:00 | 20:00 | 23:55 |
خرید بلیت
امروز
امروز
فیلمی از : رضا میرکریمی
93/05/01
اجتماعی
سانسها : 14:00 | 22:00 |
خرید بلیت
فرشته ها با هم می آیند
فرشته ها با هم می آیند
فیلمی از : حامد محمدی
93/05/01
یک ساعت و 15 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 16:00 |
خرید بلیت
آذر، شهدخت، پرویز ودیگران
آذر، شهدخت، پرویز ودیگران
فیلمی از : بهروز افخمی
93/05/01
سانسها : 11:00 | 13:20 | 15:30 | 17:40 | 19:50 | 22:00 | 23:55 |
خرید بلیت