برنامه نمایش امروز - پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

اژدها وارد می شود
اژدها وارد می شود
فیلمی از : مانی حقیقی
95/02/08
100 دقیقه
ماجرایی - حادثه ای
سانسها : 11:00 | 13:00 | 23:00 |
گاهی
گاهی
فیلمی از : محمدرضا رحمانی
95/02/15
اجتماعی
سانسها : 21:00 |
نیم رخ ها
نیم رخ ها
فیلمی از : ایرج کریمی
94/12/25
102 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 19:00 |
آمین خواهیم گفت
آمین خواهیم گفت
فیلمی از : سامان سالور
94/11/23
85 دقیقه
هنری - اجتماعی
سانسها : 15:00 |
ابد و یک روز
ابد و یک روز
فیلمی از : سعید روستایی
94/12/26
115 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 10:10 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 23:59 |
دو
دو
فیلمی از : سهیلا گلستانی
94/12/07
90 دقیقه
اجتماعی
سانسها :
کفشهایم کو؟
کفشهایم کو؟
فیلمی از : کیومرث پوراحمد
94/12/26
90 دقیقه
اجتماعی
سانسها : 12:00 | 16:00 | 20:00 |
خواب تلخ
خواب تلخ
فیلمی از : محسن امیریوسفی
94/09/02
90 دقیقه
کمدی - اجتماعی
سانسها : 17:00 |
جزیره رنگین
جزیره رنگین
فیلمی از : خسرو سینایی
94/10/06
104 دقیقه
علمی - تجربی
سانسها :